Home   |   Waarom   |   Wat   |   Voor wie   |   Wanneer   |   Waar   |   Door wie   |   Staat voor   |   Contact   |
Het Spant
Het Spant is er voor uw kind!

Het Spant is een initiatief van Jeroen Leemans en Eric Jansen. Wij zien de noodzaak van de toenemende behoefte aan tijdige ondersteuning van gezinnen waarbij er sprake is van een kind/jongvolwassene met een verstandelijke beperking met een intensieve zorgvraag.

Het Spant biedt een passend zorgarrangement voor uw kind.
Ons activiteitenaanbod bestaat zowel uit "fysieke" binnen als buitenactiviteiten. Denk hierbij aan bewegingsactiviteiten, ontwikkelingsgerichte activiteiten en gezamenlijke activiteiten.

De doelen worden samen met de ouders/wettelijk vertegenwoordigers opgesteld en geŽvalueerd. Het Spant staat voor een open communicatie naar alle betrokkenen.